Social Icons

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Vì sao phải học ngôn ngữ HTML trong thiết kế web

Hiện nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình web khác nhau có thể giúp cho lập trình viên thiết kế được những trang web cung cấp cho người dùng thấy bắt mắt, được người dùng đánh giá cao, các phần mềm lập trình lên một trang website mà  khách hàng mong muốn như : Java, Asp.net, PHP, html, css….Với sự vượt trội cũng như các tính năng mạnh mẽ PHP đã vương lên và trở thành ngôn ngữ lập trình web hàng đầu được rất nhiều lập trình viên ưu chuộng và hơn 58% các trang web hiện nay đều được viết bằng PHP. Nhờ tính năng mã nguồn mở mà PHP đã trở thành một ngôn ngữ mà ai cũng có thể tiếp cận. Khi học viên nào bắt đầu học lập trình php thì phải có tính kiên trì và chịu khó tìm tòi thì mới có thể học tốt được ngôn ngữ lập trình này.
Ảnh thông tin khóa học
Các tag HTML cần biết cho blogger:
Đề mục: Có 6 loại đề mục tất cả với mức độ nhấn mạnh giảm dần từ <h1> đến <h6>. Nếu bạn quan tâm đến SEO thì có lẽ đây là thẻ mà bạn nên chú trọng sử dụng đúng cách.
<h1>Tiêu đề bài viết</h1>
<h2>Phần 1</h2>
<h3>Chương 1.1</h3>
<h4>Tiểu mục 1.1.1</h4>
<h5>Đề mục 1.1.1.1</h5>
<h6>Đề mục con 1.1.1.1.1</h6>

Ảnh lớp học lập trình
Định dạng Text:
<b>Tô đậm</b>
<i>In nghiêng</i>
<strong>Tô đậm theo chuẩn web ngữ nghĩa</strong>
<em>In nghiêm theo chuẩn web ngữ nghĩa</em>
Phân đoạn:
<!-- Comment: thẻ p dùng để đánh dấu đoạn văn,
tách riêng với những đoạn text bình thường-->
<p>Đoạn văn bản</p>
<!-- Comment: br là thẻ đơn, nên bạn không cần thẻ đóng -->
Xuống dòng với <br>
 <!-- Comment: trích dẫn từ nguồn khác -->
<blockquote>"Tôi chuẩn man" ~ Cao Thái Sơn</blockquote>

Ảnh lớp học lập trình
Danh sách: có 2 loại là danh sách có đánh số thứ tự <ol> và danh sách không đánh số thứ tự<ul>. Bên trong các thẻ danh sách này, các phần tử được đánh dấu với thẻ <li>.
<!-- Comment: Danh sách có sắp xếp thứ tự -->
<ol>
        <li>Phần tử 1</li>
        <li>Phần tử 2</li>
</ol>
<!-- Comment: Danh sách không sắp xếp thứ tự -->
<ul>
        <li>Phần tử 1</li>
        <li>Phần tử 2</li>
</ul>

Ảnh lớp học lập trình
Liên kết:
<a href="địa chỉ liên kết">Đây là một liên kết</a>
<a href="địa chỉ liên kết" target="_blank">Liên kết này sẽ mở ở cửa sổ mới</a>
Ảnh:
<img src="đường dẫn đến ảnh" alt="chú thích cho ảnh"/>
<<<< Xem thêm tại đây >>>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Sample text

Sample Text

Sample Text

 
Blogger Templates