Social Icons

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Cách sử dụng công cụ pen trong illustrantor

Cách sử dụng công cụ pen trong illustrantor. Trong những tài liệu học thiết kế đồ họa, illustrantor được coi là phần mềm vẽ hiệu quả, chất lượng. Vậy nên học illustrantor ở đâu? học như thế nào? Sau đây là cách sử dụng công cụ pen trong illustrantor, sẽ giúp bạn giải đáp phần nào những phần đó.
1. Blend Tool
Tổng quan và Phím tắt (xem hình ảnh dưới đây cho mục trình đơn):
Blend Tool (W)
Pha trộn các đường dẫn hoặc các hình dạng được lựa chọn (Ctrl + Alt + B)
Phát hành pha trộn (Shift + Ctrl + Alt + B)
Mở rộng để làm cho sự pha trộn vĩnh viễn
Đảo ngược cột sống để lật một sự pha trộn
Thay thế cột sống để áp dụng một con đường khác nhau
Đảo ngược trước ra sau để đảo ngược vị trí sắp xếp của các hỗn hợp (hữu dụng cho hoạt hình)

2. Blends với hình dạng khác nhau
Bạn có thể làm cho một sự pha trộn giữa các đường dẫn mở giống như dòng

Hoặc các đường khép kín như hình dạng

Và pha trộn giữa hỗn hợp
3. Blend Tùy chọn Palette
Theo Object> Trộn lẫn> Blend, bạn sẽ tìm thấy các thiết lập khác nhau mà bạn có thể áp dụng:
Mịn Màu

Xác định bước

Quy định khoảng cách

4 - Áp dụng Blends với Blend Tool (W)
Khi lựa chọn Blend Tool (W), bạn có thể dễ dàng morph hai hoặc nhiều màu sắc với nhau. Ngoài ra, bằng cách nhấp vào các điểm góc của một hình dạng thay vì giữa, bạn có thể biến hình thành một đối tượng được nhân đôi.

5. Blending Shapes khác nhau
Khi morphing hai hoặc nhiều hình dạng khác nhau lại với nhau, bạn có thể dễ dàng xây dựng các đối tượng phức tạp.

6. Trộn Shapes với Gradients khác nhau
Bạn có thể kết hợp hai hình dạng với một gradient khác nhau và đạt được một số hiệu ứng gọn gàng. Các đối tượng này có thể được sử dụng như hình nền hay một phần của hình dạng phức tạp hơn bạn đang tạo.

7. Gắn kết hỗn hợp dọc theo một con đường
Khi bạn áp dụng một Blend, bạn có thể thay đổi con đường mà trộn chạy dọc.
Dọc theo một con đường với Specified bước

Dọc theo một con đường với màu sắc mượt mà

Dọc theo một con đường với khoảng cách xác định

8. Thay thế Spine Lựa chọn
Một khi bạn đã tạo ra một sự pha trộn, bạn có thể thay đổi con đường mà nó chạy dọc. Chỉ cần tạo một đường dẫn theo ý thích của bạn, chọn cả hai con đường và sự pha trộn và đi đến Object> Blend> Replace Spine.

9. Align to Path hoặc
Một khi bạn đã tạo ra một sự pha trộn và áp dụng một đường dẫn cụ thể, nó có thể là quan trọng trong bảng Tùy chọn Blend, bạn chọn các tùy chọn chính xác.


10 thứ Spine
Nếu bạn muốn có một cột sống bị đảo ngược, ví dụ như có một đảo ngược gradient chạy hỗn hợp, bạn có thể đạt được điều này bằng cách chọn pha trộn của bạn và đi vào Object> Blend> Đảo ngược cột sống.


11. Tạo điểm nổi bật Với Blends
Bạn có thể tạo ra một số điểm nổi bật cho các hình dạng gọn gàng với pha trộn. Đặc biệt là nơi mà các công cụ Gradient Tool không làm việc rất tốt.

Chúc các bạn thành công!
Bài viết tham khảo:
 

Sample text

Sample Text

Sample Text

 
Blogger Templates