Social Icons

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Tài liệu photoshop: 10 tutorial hiệu ứng chữ đẹp mắt với photoshop

Hôm nay, mình sẽ cung cấp cho các bạn nguồn tài liệu photoshop về hiệu ứng chữ : 10 tutorial hiệu ứng chữ đẹp mắt với photoshop
1. Thủ thuật Photoshop: Cách tạo hiệu ứng chữ kiểu Ombre
Tài liệu photoshop: 10 tutorial hiệu ứng chữ đẹp mắt với photoshop
2. Thủ thuật Photoshop: Cách tạo hiệu ứng chữ kiểu Bokeh
Tài liệu photoshop: 10 tutorial hiệu ứng chữ đẹp mắt với photoshop
3. Thủ thuật Photoshop: Cách tạo hiệu ứng chữ kiểu Scrabble
Tài liệu photoshop: 10 tutorial hiệu ứng chữ đẹp mắt với photoshop
4. Tutorail Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ
Tài liệu photoshop: 10 tutorial hiệu ứng chữ đẹp mắt với photoshop
5. Hiệu ứng chữ 3D hiện đại
Tài liệu photoshop: 10 tutorial hiệu ứng chữ đẹp mắt với photoshop
6. Hiệu Ứng Chữ 3D: PLAYFUL trong Photoshop
Tài liệu photoshop: 10 tutorial hiệu ứng chữ đẹp mắt với photoshop
7. Hiệu ứng chữ Caro độc đáo
Tài liệu photoshop: 10 tutorial hiệu ứng chữ đẹp mắt với photoshop
8. Tạo Hiệu Ứng Metal Text Phong Cách Grunge
Tài liệu photoshop: 10 tutorial hiệu ứng chữ đẹp mắt với photoshop
9. Biến chữ 2D thành 3D trong CS5
10. Tạo chữ 30 căn bản với 3d trong Photoshop CS6
Các bạn có thể tham khảo :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Sample text

Sample Text

Sample Text

 
Blogger Templates