Social Icons

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Làm ảnh kiểu ghép khối

Hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm ảnh kiểu ghép khối trong Photoshop
1. Mở 1 file hình muốn làm lên. Duplicate (Cltr + J) layer background. Sau đó tắt con mắt ở layer background đi.
2. Tạo thêm 1 layer mới (Ctrl + Shift + N), double click vào layer vừa tạo, đặt tên là texture. Ấn D rồi X đê đặt lại cho foreground là màu trắng. Sau đó nhấn Alt + back space để tô màu trắng cho layer này. Rồi thiết đặt chế độ hoà trộn là Multiply.
3. Ấn D để đổi foreground là màu đen. Vào filter=> texture=> cracquelure.
spacing = 40 depth = 1 brightness = 1
4. filter=> brushstrokes=> crosshatch
length = 11 sharpness = 3 strength =1
5. Click vào layer Background Copy. Filter=> texture=> texturizer. Chọn Load picture. Tìm theo đường dẫn adobe\photoshop7 (hoặc photoshop CS)\presets\ texturizer . Chọn Puzzel.psd
scaling 100% Relief = 25% Light direction = top right. invert off.
6. Click vào layer texture, layer => Merge down (Ctrl +E)
7. Dùng lasso tool để tạo 1 vùng chọn như 1 miếng ghép hình, Select=> Inverse. Click Add layer mask.
8. Duplicate layer mask vừa tạo, đặt tên là puzzle piece. Vào image=> adjust=> invert. Click chuột phải vào mask này và chọn apply the layer mask
9. Dùng Move tool (V) di chuyển qua bên trái 1 chút. Nhấn Ctrl + T để quay 1 góc khoảng -25 độ.
10. Click phải vào layer puzzle piece chọn Blending option. Check vào ô drop shadow và bevel and emboss. OK
11. Click phải vào layer background copy chọn Blending option. Check vào ô Drop shadow.
12. Click vào layer background . Tạo 1 layer mới (Ctrl + Shift + N) nằm giữa layer background và background copy. Edit=> fill. Chọn pattern , chọn wood grain.
13. Click layer ở trên cùng. Click Layer => New Adjustment layer
hue= 0 saturation = 73 lightness =0
14. Save Image . Chúc thành công.

Chúc các bạn thành công !
Các bạn có thể tham khảo các khóa học tại đây 
dao tao do hoa in an 
do hoa thiet ke web 
hoc do hoa co ban 
dao tao do hoa truyen thong 
do hoa kien truc
thiet ke nhan dang thuong hieu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Sample text

Sample Text

Sample Text

 
Blogger Templates