Social Icons

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Màu sắc hiệu chỉnh màu trong Photoshop

Menu Image > Adjustments >

Lệnh Levels

Dùng để chỉnh sửa khoảng tông và độ cân bằng màu của hình ảnh bằng cách điều chỉnh các mức cường độ của vùng tối, vùng giữa tông và vùng sáng trong ảnh.


 • Nút tam giác màu đen: đại diện cho tông màu tối Shadow.
 • Nút tam giác màu trắng: đại diện cho tông màu sáng Highlight.
 • Nút tam giác màu xám: đại diện cho tông màu trung bình Midtone.
Thao tác thực hiện:
 • Chọn lệnh Levels, hộp thoại xuất hiện.
 • Kích và di chuyển nốt tam giác nằm ở giữa trong ba nốt trong biểu đồ Input Levels. Nếu di chuyển về phía bên phải hình ảnh sẽ tối hơn. Ngược lại nếu di chuyển về phía bên trái của hộp thoại, hình ảnh sẽ sáng hơn.
 • Kích vào nút OK.
Lưu ý: Thông thường dùng công cụ Eyedropper để thiết lập các điểm đen và điểm trắng tuyệt đối để cải thiện độ tông màu cho hình ảnh.

Lệnh Auto Level

Tự động hiệu chỉnh mức xám trung bình (Gamma).

Lệnh Auto Contrast

Tự động hiệu chỉnh cường độ tương phản trong hình ảnh.

Lệnh Curves

Hiệu chỉnh đồng bộ các mức sáng – tối – trung bình.
Thao tác thực hiện:
 • Chọn lệnh Curves
 • Di chuyển con trỏ và kích lên đường đồ thị (đường xiên từ góc dưới trái đến góc trái phải), sẽ xuất hiện một nốt vuông trên đường đồ thị đó.
 • Kích vào nốt vuông và rê chuột theo hướng trên trái là tăng sắc độ sáng. Ngược lại, kích vào một nốt vuông và chuột theo hướng dưới phải là tăng sắc độ tối – OK

Lệnh Brightness\ Contrast

Hiệu chỉnh sắc độ sáng tối và cường độ tương phản trong hình ảnh.


Thao tác thực hiện:
 • Chọn lệnh Brightness\ Contrast
 • Di chuyển con trượt của thanh Brightness, nếu sang bên trái làm tối hình ảnh. Ngược lại, sang bên phải làm sáng hình ảnh.
 • Di chuyển con trượt của thanh Contrast, nếu sang trái là giảm độ tương phản. Ngược lại, sang bên phải sẽ làm tăng độ tương phản trong hình ảnh.
 • Kích nút OK.

Lệnh Color Balance

Dùng để cân bằng màu sắc.


Thao tác thực hiện:
 • Kiểm nhận một trong ba giá trị ở khu vực Tone Balance.
  1. Shadows: tập trung thay đổi những vùng hình ảnh có sắc độ tối.
  2. Midtones: tập trung thay đổi những vùng hình ảnh có sắc độ trung bình
  3. Highlights: tập trung thay đổi những vùng hình ảnh có sắc độ sáng.
  4. Preserve Luminosity: tùy chọn này cho phép duy trì độ sáng trong hình ảnh.
 • Di chuyển ba thanh trượt trong khu vực Color Balance.
  1. Cyan: màu xanh da trời
  2. Red: màu đỏ
  3. Magenta: màu tím sen
  4. Green: màu xanh lục
  5. Yellow: màu vàng
  6. Blue: màu xanh dương.
 • Kéo con trượt đến màu cần tăng trong hình ảnh và ra xa màu cần giảm trong hình ảnh.
 • Kích nút OK.

Lệnh Hue\Saturation

Dùng để hiệu chỉnh sắc độ, độ bão hòa màu và mức độ sáng tối cho hình ảnh.


Thao tác thực hiện:
 • Di chuyển các thanh trượt trong bảng Hue\Saturation
  1. Hue: hiệu chỉnh sắc độ màu
  2. Saturation: hiệu chỉnh độ bão hòa
  3. Lightness: hiệu chỉnh độ sáng tối.
 • Colorize: Hình ảnh được chuyển sang sắc độ của màu Foreground hiện hành và vẫn bảo toàn độ sáng cho mỗi pixel.
Lưu ý: Trong trình đơn sổ xuống của Edit, ta chọn một màu bất kỳ, chẳng hạn như Red (đỏ). Khi hiệu chỉnh, ta tác động lên nhóm màu thuộc tông màu đỏ. Tất cả màu còn lại vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.

Auto color:

Tự động tinh chỉnh độ cân bằng màu trong hình ảnh.

Lệnh Desaturate

Chuyển đổi toàn bộ màu sắc của hình ảnh sang thang độ xám nhưng vẫn giữ nguyên hệ màu ban đầu, và nó chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh trên Layer hiện hành.
Thao tác đơn giản: ta chỉ chọn lớp hình ảnh → Menu Image\ Adjustments\ Desaturate.

Lệnh Replace Color

Thay thế màu hiện hành được chỉ định bằng các giá trị màu mới.


 • Fuzziness: xác định phạm vi dải màu sẽ được chọn để thay thế.
 • Hình vuông màu đen: hiển thị vùng chọn hiện hành. Vùng màu trắng trong hình vuông màu đen: hiển thị vùng màu sẽ được thay thế
 • Hue: điều chỉnh tông màu
 • Saturation: điều chỉnh cường độ màu
 • Lightness: điều chỉnh độ sáng tối của màu
 • Ba công cụ Eyedroper: dùng để xác định mẫu màu nào cần được thay thế
  1. Eyedropper (+): dùng để chọn thêm mẫu màu
  2. Eyedropper (-) dùng để loại bớt mẫu màu không cần thiết ra khỏi mẫu màu đã chọn.

Lệnh Selective Color

Hiệu chỉnh màu theo tông màu định chọn.


Thao tác thực hiện:
 • Chọn tông màu trong menu sổ của nhãn lệnh Color.
 • Di chuyển các nốt tam giác của bốn thanh trượt: Cyan – Magenta – Yellow – Black. OK

Lệnh Channel Mixer

Nhuộm ba màu theo từng kênh đơn (Red – Green – Blue) lên hình ảnh.
Thao tác thực hiện:
 • Chọn một kênh màu đơn trong trình đơn Output Channel.
 • Di chuyển nốt tam giác của ba thanh trượt Red, Green, Blue trong khu vực Source Channel để hiệu chỉnh màu nhuộm.
 • Monochrome: sử dụng các mức xám.
 • Di chuyển nốt tam giác trên thanh trượt Contrast: để tăng hoặc giảm bớt độ dày đặc của kênh màu được chọn.
 • Kích nút OK.


Muốn lưu giữ những hiệu chỉnh trong hộp thoại Channel Mixer ta kích nút Save. Khi cần sử dụng lại, ta kích nút Load.

Gradient Map:Lệnh Gradient Map ánh xạ khoảng biến thiên thang độ xám tương đương của hình ảnh theo màu của mẫu tô gradient xác định. Vùng tối trong hình ảnh ánh xạ đến màu ở một đầu mẫu tô (bên trái), vùng sáng ánh xạ đến màu ở đầu còn lại (bên phải).
Thao tác:
 • Mở hộp thoại Gradient Map
 • Định rõ mẫu tô gradient sẽ áp dụng
 • Chọn các tùy chọn thích hợp:
  1. Dither: Làm mịn màu mẫu tô và giảm bớt hiệu ứng sọc
  2. Reverse: Đổi hướng biến thiên của mẫu tô Gradient, nghịch đảo hướng ánh xạ.
 • Ok

Lệnh Invert

Tạo âm bản cho hình ảnh.
Thao tác thực hiện: chỉ việc chọn lệnh Invert.
Hình ảnh minh họa:Lệnh Equalize

Phân bố đều giá trị sáng trung bình.
Thao tác thực hiện: chọn một vùng hình ảnh → chọn lệnh Equalize. Xuất hiện một hộp thoại:


 • Equalize selected area only: chỉ bên trong vùng chọn.
 • Equalize entire image base on selected area: phân bố đều đặn tất cả những pixel dựa trên những pixel bên trong vùng chọn.
Sử dụng Equalize khi ảnh quét tối hơn so với ảnh gốc nhưng muốn cân bằng các giá trị nhằm tạo hình ảnh sáng hơn.

Lệnh Variations

Cho phép điều chỉnh độ cân bằng màu, độ tương phản và độ bão hòa màu cho hình ảnh.
Thường sử dụng để chuyển đổi hình ảnh đen trắng sang hình ảnh màu, đây là một việc không thể thiếu trong lĩnh vực nhiếp ảnh.
Thao tác thực hiện:
 • Khu vực có hai ô mẫu nằm trên cùng giúp ta dễ dàng so sánh:
  1. Original: mẫu hình ảnh ban đầu.
  2. Current Pick: mẫu hình ảnh kết quả.
 • Khu vực có bảy ô mẫu giúp ta thay đổi tông màu.
  1. More Green: thêm màu xanh lục
  2. More Yellow: thêm màu vàng
  3. More Red: thêm màu đỏ
  4. More Magenta: thêm màu xanh dương
  5. More Blue: thêm màu xanh da trời.
 • Khu vực có ba ô mẫu nằm bên phải giúp ta thay đổi độ sáng tối.
  1. Lighter: thêm sắc sáng
  2. Darker: thêm sắc tối
  3. Current Pick: kết quả điều chỉnh sáng tối.
Lưu ý: Muốn hiệu quả tác động trên hình ảnh, hãy kích lên những ô mẫu đó. Kích nút OK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Sample text

Sample Text

Sample Text

 
Blogger Templates